CILJI:

  • Spodbujanje solidarnosti
  • Spoznavanje dežel, kjer vlada revščina
  • Vzgoja za vrednote: sočutnost, solidarnost, multikulturnost

DEJAVNOSTI:

  • Pogovor, zakaj tek solidarnosti
  • Izvedba teka solidarnosti in beleženje
  • Informiranje staršev
  • Priprava plakata, poročila

 V okviru mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki” so v leti 2010/2011 nastala različna didaktična gradiva za učitelje.

Na Slovenski karitas vsa ta leta nadaljujemo z izvedbo »Tek-a podnebne solidarnosti«, v okviru katerega otroci  tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri otrok želimo v šolskem letu 2023/24 zgraditi že štirinajsti »Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje« 

IZVAJALCI: vse skupine

KOORDINATOR: Ksenija Žuman

POMOČ Slovenska Karitas

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)