SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM).

Konzorcijski partner z PEF Koper.

Ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov.

Osrednji vsebinski cilji projekta so usmerjeni na otroke, učence in dijake. V šolskih in za umetnost avtentičnih okoljih bodo spodbujeni k doživljanju in spoznavanju raznovrstnih umetniških praks ter izražanju v umetniških jezikih in preko njih. Vpeljani bodo v aktivne oblike umetniškega snovanja in v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju. Otroci/učenci, vzgojitelji/učitelji in umetniki bodo partnerji. Projekt SKUM je razvojni projekt, ki se izvaja do junija 2022. Sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni skladi. Konzorcij sestavlja 35 partnerjev: UP PEF (poslovodeči partner, UL AG, PI, ZRSS ter 29 vrtcev, osnovnih in srednjih šol). Pismo o sodelovanju je podpisalo preko sto profesionalnih kulturnih ustanov in umetnikov.

IZVAJALCI: Kosi Viher Ksenja – Kosi Sinja, Kosi Simona  – Štefančič Ingrid, Podnar Antonija (nadomešča-Grnjak Melanija – Pintarič Romana.

KOORDINATOR: Ksenja Kosi Viher

Vključujemo se v različne mreže:

  • Zavod za šolstvo – MENTORSKI VRTEC: Lendava,
  • Pedagoški inštitut Ljubljana – MREŽA VRTCEV KZK; komuniciranje preko spletnega portala s Pedagoškim inštitutom in znotraj vrtca med pedagoškimi delavkami,
  • ODGOVORNA VODJA IN KOORDINATOR: ravnateljica,
  • NOSILKE: vse strokovne delavke; članice različnih projektnih timov, delovna skupina,

POMOČ: ZRSŠ OE Maribor, ga. Fanika Fras Berro.

(Skupno 261 obiskov, današnjih obiskov 1)