Spoštovani starši in rejniki,

Obveščamo Vas, da je od 1. 9. 2021 dalje na podlagi 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih za drugega otroka iz družine, ki obiskuje vrtec hkrati s starejšim sorojencem, vrtec brezplačen. Prav tako so starši oproščeni plačila za tretjega in vsakega naslednjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok iz iste družine v vrtcu ali ne.

32.člen omenjenega zakona navaja: Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)