Z namenom lažjega prehoda v novo okolje že mnogo let zagovarjamo t. i. uvajalno obdobje, v katerem imate tako starši, kakor tudi otroci priložnost postopoma spoznati življenje in delo v vrtcu ter se navaditi na nov ritem življenja in nove ljudi.

Soočeni smo z novo realnostjo nevarnosti okužbe s COVID-19, pri čemer se vsi skupaj trudimo upoštevati navodila oziroma priporočila NIJZ in pristojnih ministrstev z namenom preprečevanja širjenja okužb v našem okolju. Tako se je življenje in delo v vrtcu korenito spremenilo. Verjamemo, da ste v medijih veliko slišali o preventivnih ukrepih, ki se jih zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Sloveniji držimo. Prav tako se nekaterih ukrepov pri vstopu v vrtec morajo držati starši, otroci in drugi obiskovalci.

Z namenom preprečevanja okužb s COVID-19 in zagotavljanja varnega okolja za otroke in zaposlene smo uvedli določene spremembe tudi na področju postopnega uvajanja novincev. Pri tem pa še vedno stremimo k čim mehkejšemu, spodbudnemu prehodu otroka v vrtec, kjer boste tudi starši pomirjeni in gotovi, da je za vašega otroka v vrtcu odlično poskrbljeno. V skladu s priporočili NIJZ in pristojnih ministrstev v Vrtcu Ljutomer svetujemo, da otroka v prvih dneh uvajate po naslednjem protokolu:

  • Z vzgojiteljico/vzgojiteljem otroka si predhodno po telefonu oziroma spletni pošti izmenjajte uvodne informacije o otroku, o njegovih značilnostih, potrebah, posebnostih. O poteku dneva v vrtcu, o načinu dela ter o življenju v vrtcu najdete več informacij tudi na spletni strani vrtca. Za vse informacije pa smo dosegljivi tudi na upravi vrtca.
  • Starši se ves čas od vstopa v prostore vrtca do izstopa iz prostorov vrtca držijo sprejetih Navodil za starše, ki jih najdete na spletni strani vrtca ter na vseh vhodih v prostore vrtca. Dodajamo ga tudi spodaj.
  • Z vzgojiteljico v skupini vašega otroka se dogovorite za natančen čas prihoda otroka in odhoda otroka iz skupine v času postopnega uvajanja. Priporočamo, da otrok prvih nekaj dni ostane v vrtcu le kratek čas, ki naj se postopoma podaljšuje, v skladu z značilnostmi in potrebami otroka.
  • Zaradi otrokovih potreb v času uvajanja omogočamo ob uvajanju otroka v vrtec tudi prisotnost enega starša, vendar le za krajši čas. Priporočamo uvajanje z istim staršem ves čas uvajanja. V tem primeru je potrebno, v skladu z navodili Zavoda RS za šolstvo in NIJZ upoštevati naslednja navodila: starši v skupino vstopajo z masko in zaščito za čevlje. Pri vstopu in izstopu si razkužijo roke. V času prisotnosti v oddelku naj starši sami skrbijo za svojega otroka ter vzdržujejo potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev. Starši se o natančen času uvajanja in prisotnosti v skupini dogovorijo s strokovnimi delavci in se dogovora natančno držijo.
  • Otrok ima lahko svojo ljubkovalno igračo, dudo ali »ninico«. V vrtec jo prinese ob ponedeljkih in jo odnese v petek. Ko je otrok ne potrebuje, jo strokovni delavci umaknejo oziroma shranijo.
  • Če je le mogoče, procesa uvajanja ne prekinjajte razen, če otrok zboli. Starši strokovnim delavcem v skupini vašega otroka dosledno posredujte ključne informacije o znakih slabega počutja in spremembah zdravstvenega stanja pri otroku.

Skupaj z vami si želimo vašemu otroku zagotoviti dobro počutje v našem vrtcu, zatorej je spoštljiv in zaupljiv odnos med starši in vzgojnim tandemom in drugimi strokovnimi delavci vrtca neprecenljiv.

Želimo vam lep začetek vrtčevskega leta 2020/21, veliko novih prijateljev in prijetnih dogodivščin.

 

Navodila za starše ob prihodu in odhodu otroka iz Vrtca Ljutomer:

–           V prostore vrtca lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli,

–           starši v vrtec vstopate z masko, otrokom zaščitna maska ni potrebna,

–           ob prihodu v vrtec in odhodu si starši razkužite roke pred vstopom iz predprostora v garderobo,

–           ob prihodu in odhodu otroka upoštevajte priporočeno razdaljo 1,5 – 2m,

–           zaželeno je, da otroka v vrtec vodi le ena odrasla oseba,

–           v garderobah se zadržujte čim krajši čas,

–           otroke spodbujajte, da naj se po poti do/iz garderobe po nepotrebne ne dotikajo nobenih površin,

–           otroka vzgojiteljici predate pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate,

–           vzgojiteljici sproti sporočajte morebitne spremembe zdravstvenega stanja vašega otroka,

–           v skladu z vašimi potrebami po vključitvi otroka v vrtec, bo imel vsak oddelek določen svoj poslovalni čas, tako da se otroci in strokovni delavci ne združujejo z ostalimi oddelki. Zato vas prosimo, da upoštevate vaš najavljeni čas bivanja otroka v vrtcu. Ker je sočasnost obeh strokovnih delavk v oddelku odvisna od dolžine poslovanja oddelka vas prosimo, da pri vključitvi otroka upoštevate čas, ko je vključitev otroka v vrtec res nujno potrebna in morebitne spremembe sproti sporočate strokovni delavki v oddelku,

–           otroci si bodo ob prihodu v igralnico, ob prisotnosti strokovne delavke vrtca, umili roke,

–           v času preventivnih ukrepov je v vrtec prepovedano prinašati igrače, knjige…. Izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka. Do počitka naj so dude in »ninice« shranjene v predalu otroka.

(Skupno 119 obiskov, današnjih obiskov 1)