Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrtec Ljutomer je bil v letu 2019 na javnem razpisu izbran za izvajanje projekta »V OKVIRU PROGRAMA
»USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – MLADI« 2019«

Cilj javnega razpisa: projekt se bo izvajal skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna
mobilnost delovne sile ter prednostne naložbe 8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela,
predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so
izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja
jamstva za mlade, in specifičnega cilja 8.2.1. Znižanje brezposelnosti mladih

V program so vključene tri osebe.

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)