V mesecu avgustu bomo v našem vrtcu izvajali dejavnosti po naslednjem tematskem sklopu:

GIBALNO POLETJE V SENČNIH PREDELIH NAŠEGA IGRIŠČA IN MESTA

Področje: gibanje

Globalni cilj: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

Načela: enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter sodelovanja z okoljem (možnost uporabe naravnih in družbeno kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca).

 

Področje GIBANJE

CILJI:

-spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi;

– sproščeno izvajanje NOG (hoja, tek, poskoki, valjanje…);

-usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.

DEJAVNOSTI:

-izvajanje gibalnih dejavnosti v parku 1. slovenskega tabora in  parku generala Rudolfa Maistra;

-aktivni sprehodi v naravo (med polji, v Babji Ložič, do hipodroma…);

-izvajanje rajalnih iger, kot so Bela lilija, Rdeče češnje rada jem, Ali je kaj trden most, Gnilo jajce, Abraham ma sedem sinov…;

-jutranja razgibavanja v atriju (uporaba različnih športnih pripomočkov);

-urjenje spretnosti s poganjalci, skiroji, tricikli in kolesi.

 

Področje JEZIK

CILJI:

-otrok ob poslušanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava etično-moralne dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja knjižno dogajanje;

-otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature.

DEJAVNOSTI:

-poslušanje pravljic pod hrasti v parku 1. slovenskega tabora in ogled predstave Gusar Berto v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer;

-obisk knjižnice, izposoja poletne otroške literature;

-obisk »knjigobežnice« v mestu;

-knjižni kotiček na prostem: prebiranje pravljic, deklamacij, izštevank, ugank in otroških revij v senčnih delih igrišča.

-vsakodnevno prebiranje slikanic v času počitka…

 

Področje UMETNOST

CILJ:

-spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti…

DEJAVNOSTI:

-manipuliranje z naravnim materialom, ki ga najdemo v naravi (izdelovanje skulptur, risanje s palčkami, tipanje, gnetenje naravnih materialov…);

-enostavno likovno ustvarjanje v naravi: ustvarjanje po opazovanju, ustvarjanje brez motiva po želji, tehnika frotaž, risanje s travo;

-prepevanje že znanih in novih pesmi, spremljanje petja z lastnimi in MRI.

 

Področje DRUŽBA

CILJ:

-razvijanje sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (mlajši in starejši).

DEJAVNOSTI:

-sodelovanje otrok pri dejavnosti v manjših skupinah glede na starost;

-dnevi odprtih vrat in prosto prehajanje med igralnicami;

-seznanjanje s knjižnico, mestno hišo, knjigarno, banko, pošto, DSO, zdravstveni dom, šolo v daljavi na hribu med sprehodi v senčnih predelih mesta;

-igranje socialnih iger med otroci iz različnih skupin (Zeleni krokodil, Stolček na moji desni).

 

Področje NARAVA

CILJ:

-otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

DEJAVNOSTI:

vsakodnevno bivanje v naravi in izvajanje različnih usmerjenih dejavnosti na prostem;

-doživljanje narave v različnih okoljih, dnevih, poletnem času in vremenskih razmerah;

-skrb za zdravje (pitje vode, nesladkanih sokov, uživanje sadne malice, zaščita kože s sončno kremo in primernimi oblačili, pokrivali in sončnimi očali, zadrževanje v senčnih predelih).

 

Področje MATEMATIKA

CILJ:

-matematika v vsakdanjem življenju na novem vhodu B.

DEJAVNOSTI:

  • orientacija v prostoru, v novi igralnici, v garderobi, na listu;
  • prepoznavanje svojih simbolov (svojih osebnih stvari);
  • klasificiranje in razvrščanje igrač (pomoč pri pospravljanju, na prostem otroci razvrščajo in klasificirajo naravne materiale);
  • utrjevanje barv, oblik in simbolov med igro;
  • raba imena za števila.

 

 

(Skupno 855 obiskov, današnjih obiskov 1)