SPOŠTOVANI STARŠI in SKRBNIKI

V skladu z okrožnico MIZŠ, št. 6030-2/2020, ki smo jo VIZ prejeli dne 8. 5. 2020  bomo tudi v Vrtcu Ljutomer

18. 5. 2020 nadaljevali z vzgojno-izobraževalnim delom.

Glede na postopno sproščanje ukrepov za zajezitev virusa COVID-19,  bo življenje in delo v vrtcu potekalo po usmeritvah in priporočilih MIZŠ in NIJZ  za zaščito otrok in zaposlenih.

V  oddelku  prvega starostnega obdobja bo lahko največ 8 otrok in v oddelku drugega starostnega obdobja 10 otrok. Skupine bomo oblikovali na podlagi vaših tedenskih prijav.  V skupini bo vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice ali svetovalna delavka.

Na povezavi vam prilagamo IZJAVO za prihajajoči teden od 18. do 22. maja, katera je POGOJ ZA SPREJEM V VRTEC. Izpolnjeno nam vrnite

Izpolnjeno izjavo bomo upoštevali tudi kot PRIJAVO.

VLJUDNO PROSIMO, DA NAM IZPOLNJENE IN PODPISANE IZJAVE VRNETE NAJKASNEJE DO SREDE 13. MAJA, NAJPOZNEJE DO 12. URE!

Prosimo, da ste dosledni do navedenih rokov in navodil, saj so le ti osnova za pravočasno in ustrezno organizacijo, ki je odvisna predvsem od števila prijavljenih otrok.

INFORMACIJE RAZLIČNIH INŠTITUCIJ za JAVNOST:

Ostanite zdravi in prijazen pozdrav!

Ksenija Žuman, ravnateljica

Ksenja Kosi Viher, namestnica ravnateljice

 

(Skupno 1.020 obiskov, današnjih obiskov 1)